Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Breakpoint Studio
Nhà phát hành Bigben Interactive Oizumi Amuzio
Nhà phân phối Maximum Games Buka Entertainment
Phát hành 29 tháng mười 2018 30 tháng tám 2018 12 tháng sáu 2018
tất cả phiên bản ▾
12 tháng sáu 2018 12 tháng sáu 2018 1 tháng sáu 2018 22 tháng năm 2018 22 tháng năm 2018
Trang web Trang sản phẩm
Nintendo eShop product page
Trang Facebook chính thức
tất cả trang web (5) ▾

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Thể thao
Quần vợt
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập