Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Teyon
Nhà phát hành Reef Entertainment
Đang phát triển 10 tháng mười hai 2019
Phát hành 15 tháng mười một 2019 15 tháng mười một 2019 15 tháng mười một 2019
tất cả phiên bản ▾
14 tháng mười một 2019 14 tháng mười một 2019
Trang web Trang sản phẩm Steam

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Bắn súng
Lịch sử thời gian Tương lai
Quan điểm Người đầu tiên
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập