Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
63 người 72% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Phiêu lưu
Quản lý
Chiến lược
Tương thích iPad
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Đẳng thước
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Tiểu thuyết trinh thám
Dòng thời gian Thời gian thực
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập