Chưa có bìa

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
27 người 72% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Thẻ trò chơi
RPG
Quan điểm Trên xuống
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Fantasy
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập