Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Drool
Nhà phân phối Drool
Phát hành 19 tháng mười một 2019 13 tháng mười 2016 13 tháng mười 2016
tất cả phiên bản ▾
11 tháng mười 2016 10 tháng mười 2016
Trang web Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Nhịp điệu
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
VR support HTC Vive
Oculus Rift
PlayStation VR
Đăng nhập