Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
61 người 67% Full list
80% 11

Thể loại và bộ mô tả

RPG
RPG hành động
Tính năng trò chơi Nhiều người cùng chơi 1 loạt
Chỉ trực tuyến
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Sau ngày tận thế
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập