Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Bắn súng
Nhân vật hư cấu Lara Croft
Các yếu tố chơi trò chơi Giải quyết câu đố
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Siêu nhiên viễn tưởng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập