Tác phẩm nghệ thuật35

đã lọc
tất cả

Xem thêm

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Torchlight II [Tiêu đề cách điệu]
Nhà phát triển Runic Games
Nhà phát hành Perfect World Entertainment 1C-SoftClub
Bản địa hoá 1C-SoftClub
Cổng Panic Button
Phát hành 3 tháng chín 2019 3 tháng chín 2019 2 tháng hai 2015
tất cả phiên bản ▾
16 tháng mười một 2012 20 tháng chín 2012
Trang web Trang sản phẩm
Chính thức
Chính thức
tất cả trang web (5) ▾

Thể loại và bộ mô tả

RPG
RPG hành động
Quan điểm Đẳng thước
Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Fantasy
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập