Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
80 người 70% Full list

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Quan điểm Đẳng thước
Trình diễn 3D models on 2D backgrounds
Yếu tố RPG Dựa trên bên
Thiết lập thể loại Fantasy
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập