Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Touhou Genso Wanderer Reloaded 不思議の幻想郷3 不思議の幻想郷: The Tower of Desire 不思議の幻想郷: The Tower of Desire - Reloaded
Nhà phát triển Aqua Style
Nhà phát hành NIS America Aqua Style Mediascape
Phát hành 26 tháng mười 2018 20 tháng bảy 2018 17 tháng bảy 2018
tất cả phiên bản ▾
24 tháng ba 2017 21 tháng ba 2017 22 tháng mười hai 2016 13 tháng tám 2016 25 tháng sáu 2016 31 tháng một 2014
Trang web Trang sản phẩm
Nintendo eShop product page
Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Dungeon crawl
Các yếu tố chơi trò chơi Mức độ ngẫu nhiên
Quan điểm Trên xuống
Trình diễn 2D
Kiểu Tiếng Nhật
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Đăng nhập