Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Đua xe
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Phương tiện Mở bánh xe
Đăng nhập