Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Jagex
Nhà phát hành Jagex
Tồn tại cho đến khi 31 tháng một 2015
Trang web Chính thức

Thể loại và bộ mô tả

MOBA
Tính năng trò chơi Chỉ nhiều người chơi
Chỉ trực tuyến
Trình diễn 3D
Dòng thời gian Thời gian thực
Đăng nhập