Chưa có bìa

Ảnh chụp màn hình16

đã lọc
tất cả

Xem thêm


Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Quản lý
Chiến lược
Tương thích Linux
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Trình diễn 3D
Dòng thời gian Thời gian thực
Phương tiện Xe buýt
Máy bay dân sự
Xe lửa
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập