Chưa có bìa
We're sorry, but we do not yet have a description and media files for this game

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Logic
Câu đố
Quan điểm Người đầu tiên
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
VR support HTC Vive
Oculus Rift
PlayStation VR
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập