Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Yuke's
Nhà phát hành THQ
Phát hành 22 tháng năm 2009 19 tháng năm 2009

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Thể thao
Võ thuật hỗn hợp
Trình diễn 3D
Đăng nhập