Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm アンチェインブレイズ レクス UnchainBlades ReXX
Nhà phát triển FuRyu
Nhà phát hành XSEED Games FuRyu
Phát hành 3 tháng một 2013 26 tháng sáu 2012 14 tháng bảy 2011
Trang web Chính thức

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Quan điểm Người đầu tiên
Trình diễn 3D
Kiểu Tiếng Nhật
Đăng nhập