Chưa có bìa

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Tiểu thuyết tương tác
Tiểu thuyết hình ảnh
Tương thích Linux
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Cyberpunk
Kiểu Cái nhìn hoài cổ
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Đăng nhập