Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Phiêu lưu
Vũ trụ hư cấu World of Darkness
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Siêu nhiên viễn tưởng
Siêu nhiên Ma cà rồng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập