Chưa có bìa

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Phiêu lưu
Arcade
Các yếu tố chơi trò chơi Giải quyết câu đố
Quan điểm Đẳng thước
Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Sau ngày tận thế
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập