Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Telltale Games
Nhà phát hành Telltale Games
Phát hành 4 tháng sáu 2014 3 tháng sáu 2014 15 tháng năm 2014
tất cả phiên bản ▾
14 tháng năm 2014 14 tháng năm 2014 13 tháng năm 2014 13 tháng năm 2014

Thể loại và bộ mô tả

Phiêu lưu
Các yếu tố chơi trò chơi QTE
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Mặt
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Kinh dị
Sau ngày tận thế
Siêu nhiên chiến binh
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập