Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
25 người 60% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Bắn súng
Tính năng trò chơi Chỉ trực tuyến
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng không gian
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập