Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Fatshark
Nhà phát hành Fatshark
Phát hành 18 tháng mười hai 2018 18 tháng mười hai 2018 11 tháng bảy 2018
tất cả phiên bản ▾
11 tháng bảy 2018 8 tháng ba 2018
Trang web Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến
Đăng nhập