Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Wasteland 2: Director's Cut
Nhà phát triển inXile Entertainment
Nhà phát hành inXile Entertainment Buka Entertainment Deep Silver
với... ▾
Bản địa hoá Buka Entertainment
Phát hành 13 tháng chín 2018 13 tháng chín 2018 4 tháng tám 2016
tất cả phiên bản ▾
6 tháng mười một 2015 22 tháng mười 2015 16 tháng mười 2015 13 tháng mười 2015 13 tháng mười 2015 13 tháng mười 2015 13 tháng mười 2015 26 tháng chín 2014 19 tháng chín 2014 19 tháng chín 2014 19 tháng chín 2014 19 tháng chín 2014
Trang web Trang sản phẩm GOG
Trang sản phẩm
Chính thức
tất cả trang web (9) ▾

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
301 người 73% Full list
80% 30

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Tương thích Linux
Lịch sử thời gian Tương lai
Quan điểm Đẳng thước
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Sau ngày tận thế
Khoa học viễn tưởng
Dòng thời gian Thời gian thực
Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Thế giới thực
Đăng nhập