Chưa có bìa

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Các yếu tố chơi trò chơi Mặt hàng thủ công
Mức độ ngẫu nhiên
Tàng hình
Siêu thể loại chơi trò chơi Sự tồn tại
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Người đầu tiên
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Lịch sử thay thế
Khoa học viễn tưởng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập