Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Flying Power Disc
Nhà phát triển Data East Corporation
Nhà phát hành SNK Corporation DotEmu D4 Enterprise
Phát triển thêm DotEmu
Phát hành 23 tháng mười 2018 23 tháng mười 2018 23 tháng mười 2018
tất cả phiên bản ▾
29 tháng tám 2017 29 tháng tám 2017 29 tháng tám 2017 22 tháng sáu 2010 1995 20 tháng một 1995 1994 8 tháng tư 1994
Trang web Nintendo eShop product page
Trang web thương hiệu chính thức
PlayStation Store product page

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Thể thao
Hư cấu
Quan điểm Trên xuống
Trình diễn 2D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập