Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Without Escape: Console Edition
Nhà phát triển Pacochan Software
Nhà phát hành Pacochan Software
Cổng eastasiasoft
Phát hành 16 tháng một 2020 16 tháng một 2020 15 tháng một 2020
tất cả phiên bản ▾
15 tháng một 2020 15 tháng một 2020 15 tháng một 2020 14 tháng một 2020 24 tháng tư 2018 31 tháng ba 2012 31 tháng ba 2012 31 tháng ba 2012
Trang web Trang sản phẩm Steam
Trang sản phẩm
Trang sản phẩm

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Phiêu lưu
Điểm và nhấp chuột
Tương thích Linux
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Người đầu tiên
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Kinh dị
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập