Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm ウィザードリィ 囚われし魂の迷宮
Nhà phát triển Zerodiv
Nhà phát hành Acquire XSEED Games
Phát hành 15 tháng một 2020 3 tháng mười hai 2015 7 tháng mười hai 2011
tất cả phiên bản ▾
3 tháng mười một 2011 2 tháng sáu 2011 8 tháng một 2010
Trang web Chính thức
Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Dungeon crawl
Quan điểm Người đầu tiên
Trình diễn 2D
3D
Yếu tố RPG Dựa trên bên
Thiết lập thể loại Fantasy
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập