Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm ウルフェンシュタイン3D
Nhà phát triển id Software Atari
Nhà phát hành Activision Apogee Software id Software
với... ▾
Cổng Nerve Software Interplay Infinity
với... ▾
Phát hành 4 tháng sáu 2009 3 tháng sáu 2009 23 tháng ba 2009
tất cả phiên bản ▾
3 tháng tám 2007 2 tháng tư 2002 15 tháng mười hai 1995 19 tháng mười 1995 Tháng một 1995 1994 1994 18 tháng mười một 1994 Tháng mười 1994 10 tháng hai 1994 5 tháng năm 1992

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
65 người 80% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Bắn súng
Sự kiện lịch sử Thế chiến II
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Người đầu tiên
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập