Hình nền2

See more


Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
19 người 76% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Tính năng trò chơi Chỉ nhiều người chơi
Chỉ trực tuyến
Sự kiện lịch sử Thế chiến II
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Phương tiện Tàu chiến đấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập