Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Kylotonn Entertainment
Nhà phát hành Nacon
Đang phát triển Quý 1 2021
Phát hành 19 tháng mười một 2020 12 tháng mười một 2020 10 tháng mười một 2020
tất cả phiên bản ▾
4 tháng chín 2020 3 tháng chín 2020 3 tháng chín 2020 1 tháng chín 2020
Trang web Epic Games Store product page
Twitter Chính thức

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này
Đăng nhập