Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Yuke's
Nhà phát hành THQ
Phát hành 2 tháng mười một 2012 30 tháng mười 2012

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Chiến đấu
Trình diễn 3D
Đăng nhập