Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm X-COM: Terran Defense Force [Tiêu đề đang làm việc] X-COM 未知なる侵略者 UFO: Enemy Unknown X-COM: Enemy Unknown
Nhà phát triển Mythos Games MicroProse Software
Nhà phát hành MicroProse Software MediaQuest
Phát hành 31 tháng bảy 1997 1995 1995
tất cả phiên bản ▾
25 tháng mười 1995 1994 1994 1994 1994

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
90 người 91% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Quản lý
Chiến lược
Chiến thuật
Quan điểm Đẳng thước
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng
Dòng thời gian Thời gian thực có thể dừng lại
Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập