Chưa có bìa
Một bản mở rộng cho XCOM 2. Đây không phải là một sản phẩm độc lập, vì nó đòi hỏi trò chơi gốc.

Ảnh chụp màn hình6

đã lọc
all

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
19 người 79% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Chiến lược
Chiến thuật
Tương thích Linux
Các yếu tố chơi trò chơi Mức độ ngẫu nhiên
Lịch sử thời gian Tương lai
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập