Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Yakuza Zero [Tiêu đề thay thế] 龍が如く0 誓いの場所
Nhà phát triển Ryū ga Gotoku Studio
Nhà phát hành Sega Sega of America Sega Europe
Nhà phân phối SoftClub
Phát hành 1 tháng tám 2018 24 tháng một 2017 24 tháng một 2017
tất cả phiên bản ▾
24 tháng một 2017 24 tháng một 2017 17 tháng mười một 2016 12 tháng ba 2015 12 tháng ba 2015
Trang web Trang sản phẩm
Chính thức
Trang sản phẩm Steam
PlayStation Store product page

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Phiêu lưu
Arcade
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
QTE
Siêu thể loại chơi trò chơi Beat 'em up (Brawler)
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập