Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Ys VIII: Lacrimosa of Dana [Tiêu đề cách điệu] イースVIII-Lacrimosa of DANA-
Nhà phát triển Nihon Falcom
Nhà phát hành Nihon Falcom NIS America Linekong Entertainment Technology
Đang phát triển 2020
Phát hành 29 tháng sáu 2018 28 tháng sáu 2018 26 tháng sáu 2018
tất cả phiên bản ▾
16 tháng tư 2018 15 tháng chín 2017 12 tháng chín 2017 25 tháng năm 2017 21 tháng bảy 2016
Trang web Chính thức
Trang sản phẩm Steam
Trang sản phẩm
Nintendo eShop product page

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Các yếu tố chơi trò chơi Mặt hàng thủ công
Thế giới mở
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Yếu tố RPG Dựa trên bên
Thiết lập thể loại Fantasy
Kiểu Tiếng Nhật
Dòng thời gian Thời gian thực
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập