Ảnh chụp màn hình89

đã lọc
all

See more


Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
25 người 68% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Bắn súng
Các yếu tố chơi trò chơi Mức độ ngẫu nhiên
Chết vĩnh viễn
Quan điểm Người đầu tiên
Trình diễn 3D
Yếu tố RPG Quyền lợi thêm
Thiết lập thể loại Fantasy
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập