Chưa có bìa

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Chạy và súng
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng
Siêu nhiên chiến binh
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập