Trò chơi liên quan đến công ty472

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại 1C Company [phổ biến] [phổ biến] ООО "1С" [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động kể từ 1991 [>29 năm]
Quốc gia của công ty Nga [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 73%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 73%
3 most recent game 62%
10 most recent game 62%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
470 94%
8 2%
4 <1%
4 <1%
4 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
Đăng nhập