Trò chơi liên quan đến công ty126

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại 505 Games [phổ biến] 505 Games S.p.A. [hợp tác]
Tên trước đây 505 GameStreet [phổ biến, có hiệu lực đến tháng hai 2008]
Trạng thái Hoạt động kể từ 2006 [>14 năm]
Quốc gia của công ty Ý [trụ sở chính] Hoa Kỳ Đức
Tất cả quốc gia (13) ▾
Vương quốc Anh Bỉ Đan Mạch Tây Ban Nha Phần Lan Pháp Ai-len Hà Lan Na Uy Thụy Điển
Trang web Chính thức
Chính thức

Company rating 63%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 63%
3 most recent game 62%
10 most recent game 62%
Over last year (1 game) 51%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
79 28%
38 13%
33 12%
28 10%
19 7%
15 5%
15 5%
11 4%
7 2%
6 2%
6 2%
4 1%
4 1%
4 1%
3 1%
3 1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập