Trò chơi liên quan đến công ty345

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Activision [phổ biến] Activision Publishing, Inc. [hợp tác]
Tên trước đây Mediagenic [phổ biến, có hiệu lực đến tháng mười hai 1992]
Trạng thái Hoạt động kể từ 1 tháng mười 1979 [>41 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 70%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 70%
3 most recent game 59%
10 most recent game 59%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
198 17%
149 13%
134 12%
92 8%
71 6%
70 6%
70 6%
50 4%
39 3%
33 3%
30 3%
24 2%
21 2%
20 2%
16 1%
15 1%
12 1%
11 <1%
7 <1%
7 <1%
5 <1%
5 <1%
4 <1%
4 <1%
4 <1%
4 <1%
4 <1%
4 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập