Trò chơi liên quan đến công ty386

Ngày ▾ A-Z ▴
Trò chơi đã phát hành
2013 EverQuest 2: Tears of Veeshan
2012 58% Pirates Odyssey: To Each His Own
2012 Assassin's Creed Anthology
2012 73% Assassin's Creed 3
2012 79% Euro Truck Simulator 2 [С грузом по Европе 3]
2012 Chernobyl Commando
2012 78% Endless Space
2012 Iron Front: Liberation 1944 [Iron Front: Liberation 1944 - Освобождение]
2012 67% Risen 2: Dark Waters
2012 68% Disciples 3: Reincarnation [Disciples: Перерождение]
2012 Мухтар и его команда
2012 52% Ridge Racer Unbounded
2012 Painkiller: Recurring Evil [Painkiller: Абсолютное зло]
2012 45% Jagged Alliance: Back in Action
2012 56% Dead Island: Ryder White
2012 Manhunter
2011 80% Trine 2
2011 26% Postal 3
2011 74% Assassin's Creed: Revelations
2011 75% Saints Row: The Third

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Akella [phổ biến] Акелла [phổ biến]
Được thành lập 1993
Trạng thái Không tồn tại kể từ 2013 [20 năm]
Quốc gia của công ty Nga [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 70%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 70%
3 most recent game 70%
10 most recent game 66%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
386 98%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập