Trò chơi liên quan đến công ty77

đã lọc
tất cả trò chơi
Ngày ▾ A-Z ▴
Đang phát triển
2022 Blazing Strike
2021 RICO London
Trò chơi đã phát hành
2020 Tin & Kuna
2020 Tin & Kuna
2020 Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r]
2019 Ghost Parade
2018 Little Dragons Cafe
2018 Little Dragons Cafe
2017 Jake Hunter Detective Story: Ghost of the Dusk
2017 Under Night In-Birth Exe:Late[st]
2017 Death Mark
2017 Death Mark
2017 Death Mark
2017 70% Zero Escape: The Nonary Games
2017 70% Zero Escape: The Nonary Games
2017 Creeping Terror
2017 Creeping Terror
2017 School Girl/Zombie Hunter
2017 School Girl/Zombie Hunter
2016 7'scarlet
2016 7'scarlet
2016 Zero Time Dilemma
2016 Zero Time Dilemma
2016 Zero Time Dilemma [Zero Escape: Zero Time Dilemma]
2016 Guilty Gear Xrd: Revelator
2015 Exist Archive: The Other Side of the Sky
2015 Tokyo Xanadu [Tokyo Xanadu eX+]
2015 Tokyo Xanadu
2015 Tokyo Xanadu
2015 Langrisser Re:Incarnation Tensei
2015 Langrisser Re:Incarnation Tensei
2015 57% BlazBlue: Chrono Phantasma Extend
2015 Moco Moco Friends
2015 Xblaze Lost: Memories
2015 Xblaze Lost: Memories
2014 75% Guilty Gear Xrd: Sign
2014 Tokyo Twilight: Ghost Hunters
2014 A.R.E.S.: Extinction Agenda EX
2014 Muramasa Rebirth: Genroku Legends - Hell's Where the Heart Is
2014 Muramasa Rebirth: Genroku Legends - Hell's Where the Heart Is
2014 Under Night In-Birth Exe:Late
2014 Muramasa Rebirth: Genroku Legends - A Spirited Seven Nights' Haunting
2014 Muramasa Rebirth: Genroku Legends - A Spirited Seven Nights' Haunting
2014 Arcana Heart 3: Love Max!!!!!
2014 Magus
2014 Muramasa Rebirth: Genroku Legends - A Cause to Daikon For
2014 Muramasa Rebirth: Genroku Legends - A Cause to Daikon For
2014 Muramasa Rebirth: Genroku Legends - Fishy Tales of the Nekomata
2014 Muramasa Rebirth: Genroku Legends - Fishy Tales of the Nekomata
2013 BlazBlue: Chrono Phantasma
2013 Mind Zero
2013 Mind Zero
2013 Mind Zero
2013 Xblaze Code: Embryo
2013 Xblaze Code: Embryo
2013 Norn9
2013 Norn9
2013 Muramasa Rebirth
2013 Muramasa Rebirth
2013 Sorcery Saga: The Curse of the Great Curry God
2013 66% Bit.Trip Presents: Runner 2 - Future Legend of Rhythm Alien
2012 Crazy Strike Bowling
2012 Sweet Fuse: At Your Side
2012 Shifting World
2012 Hakuōki: Warriors of the Shinsengumi
2012 Hakuōki: Warriors of the Shinsengumi
2012 Zero Escape: Virtue's Last Reward
2011 BlazBlue: Continuum Shift Extend
2011 BlazBlue: Continuum Shift Extend
2011 BlazBlue: Continuum Shift Extend
2011 Ragnarok Tactics
2011 Bit.Trip Saga
2011 BlazBlue: Continuum Shift 2
2011 Bit.Trip Flux
2011 Arcana Heart 3
2010 Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate
2010 Record of Agarest War 2
2010 Bit.Trip Fate
2010 BlayzBloo: Super Melee Brawlers Battle Royale
2010 Fate/Extra
2010 Jikandia: The Timeless Land
2010 BlazBlue: Continuum Shift
2010 Hakuōki: Stories of the Shinsengumi
2010 Everyday Soccer
2010 Bit.Trip Runner
2010 Gladiator Begins
2009 999: Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors [Zero Escape: Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors]
2009 999: Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors [999: The Novel]
2009 Hooked! Again: Real Motion Fishing
2009 Bit.Trip Void
2009 Hakuōki: Demon of the Fleeting Blossom [Hakuōki: Memories of the Shinsengumi]
2009 Bit.Trip Core
2009 78% BlazBlue: Calamity Trigger
2009 Record of Agarest War Zero
2009 Deathsmiles
2009 Cho Aniki Zero: Muscle Brothers
2009 Bit.Trip Beat
2009 Mimana Iyar Chronicle
2008 Hero's Saga Laevatein Tactics
2008 Guilty Gear XX: Accent Core Plus
2007 Guilty Gear 2: Overture
2007 Record of Agarest War
2007 Guilty Gear XX Accent Core
2006 Blazing Souls

Bộ lọc trò chơi của công ty

Nền tảng không liên quan đến công ty này ▾

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Aksys Games [phổ biến]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Ca-na-đa [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 69%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 69%
3 most recent game 67%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
26 17%
23 15%
16 11%
15 10%
14 9%
12 8%
10 7%
10 7%
9 6%
4 3%
3 2%
2 1%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập