Trò chơi liên quan đến công ty36

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Annapurna Interactive [phổ biến]
Trạng thái Hoạt động kể từ 1 tháng mười hai 2016 [>6 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 70%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 70%
3 most recent game 69%
10 most recent game 70%
Over last year (1 game) 73%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
34 21%
26 16%
24 15%
23 14%
17 11%
16 10%
12 8%
5 3%
2 1%
Đăng nhập