Trò chơi liên quan đến công ty85 (46 sau khi lọc)

Ngày ▾ A-Z ▴
Trò chơi đã phát hành
2022 DNF Duel
2021 Guilty Gear: Strive
2021 Guilty Gear: Strive
2020 Granblue Fantasy: Versus
2018 BlazBlue: Cross Tag Battle
2018 Gotcha Racing 2nd
2018 Dragon Ball FighterZ
2017 Jake Hunter Detective Story: Ghost of the Dusk
2017 Guilty Gear Xrd: Revelator 2 [Guilty Gear Xrd: Revelator 2 Upgrade]
2017 Guilty Gear Xrd: Revelator 2
2017 Guilty Gear Xrd: Revelator 2
2017 Double Dragon 4
2017 Birthdays the Beginning
2017 Birthdays the Beginning
2016 River City: Rival Showdown
2016 River City: Rival Showdown
2016 BlazBlue: Central Fiction
2016 BlazBlue: Central Fiction [BlazBlue: Centralfiction]
2016 Inferno Climber
2016 Of Mice and Sand [Of Mice and Sand: Revised]
2016 Of Mice and Sand
2016 Guilty Gear Xrd: Revelator
2016 Guilty Gear Xrd: Revelator
2015 Battle Fantasia: Revised Edition
2015 Dragon Ball Z: Extreme Butōden
2015 57% BlazBlue: Chrono Phantasma Extend
2015 57% BlazBlue: Chrono Phantasma Extend [BlazBlue: Chronophantasma Extend]
2015 Xblaze Lost: Memories
2015 Xblaze Lost: Memories
2015 River City Super Sports Challenge: All Stars Special
2015 River City Super Sports Challenge: All Stars Special
2015 Eat Beat: Dead Spike-san
2014 75% Guilty Gear Xrd: Sign
2014 75% Guilty Gear Xrd: Sign
2014 75% Guilty Gear Xrd: Sign
2014 Persona 4: Arena Ultimax
2014 Fantasy Hero: Unsigned Legacy
2014 Gotcha Racing
2014 Gotcha Racing
2014 Arcana Heart 3: Love Max!!!!!
2014 Arcana Heart 3: Love Max!!!!!
2014 Brave Tank Hero
2014 Brave Tank Hero [戦車3D, 戦車SP]
2014 Family Tennis SP
2014 Family Tennis SP
2013 BlazBlue: Chrono Phantasma
2013 BlazBlue: Chrono Phantasma [BlazBlue: Chronophantasma]
2013 Xblaze Code: Embryo
2013 Xblaze Code: Embryo
2012 Persona 4 Arena
2012 Arc Style: Baseball 3D
2012 Family Kart 3D
2011 BlazBlue: Continuum Shift Extend
2011 BlazBlue: Continuum Shift Extend
2011 BlazBlue: Continuum Shift 2
2011 Hard Corps: Uprising
2011 Arcana Heart 3
2011 Arcana Heart 3
2010 BlayzBloo: Super Melee Brawlers Battle Royale
2010 BlazBlue: Continuum Shift
2010 Everyday Soccer
2009 78% BlazBlue: Calamity Trigger
2009 78% BlazBlue: Calamity Trigger
2008 Guilty Gear XX: Accent Core Plus [Guilty Gear XX: Accent Core Plus R]
2008 Guilty Gear XX: Accent Core Plus
2007 Guilty Gear 2: Overture
2007 Guilty Gear 2: Overture
2007 Guilty Gear XX Accent Core
2007 Guilty Gear XX Accent Core
2004 Guilty Gear X2 #Reload
2000 Guilty Gear X

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Arc System Works [phổ biến] Arc System Works Co., Ltd [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Nhật Bản [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Chính thức

Company rating 60%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 60%
3 most recent game 57%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
40 20%
32 16%
23 12%
22 11%
17 9%
15 8%
9 5%
9 5%
6 3%
6 3%
4 2%
4 2%
3 2%
2 1%
2 1%
2 1%
2 1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập