Trò chơi liên quan đến công ty136

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Aspyr Media [phổ biến] Aspyr Media, Inc. [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Chính thức

Company rating 73%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 73%
3 most recent game 68%
10 most recent game 67%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
108 54%
34 17%
11 5%
10 5%
9 4%
9 4%
5 2%
3 1%
3 1%
3 1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập