Trò chơi liên quan đến công ty19

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Assemble Entertainment [phổ biến] Assemble Entertainment GmbH [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động kể từ tháng mười 2016 [>5 năm]
Quốc gia của công ty Đức [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Trang Facebook chính thức
Twitter Chính thức

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
18 29%
8 13%
7 11%
7 11%
7 11%
4 6%
4 6%
4 6%
4 6%
Đăng nhập