Trò chơi liên quan đến công ty55

đã lọc
tất cả trò chơi
Ngày ▾ A-Z ▴
Trò chơi đã phát hành
2004 Lights Out [II/2004]
2004 Baldur's Gate: Dark Alliance 2
2001 Dreamland Chronicles: Freedom Ridge, The
2001 Resident Evil: Gaiden
2001 70% Venom. Codename: Outbreak
2001 Original War
2001 Bloody Roar 3
2000 Fast Food Tycoon 2 [Pizza Connection 2]
2000 Fast Food Tycoon 2 [Pizza Connection 2]
2000 Guilty Gear X
2000 Gunlok
2000 78% Dino Crisis 2
2000 78% Dino Crisis 2
1999 Carmageddon [II/1999]
1999 74% Dino Crisis
1999 74% Dino Crisis
1999 74% Dino Crisis
1999 74% Dino Crisis
1998 74% Dune 2000
1998 Command & Conquer: Red Alert - Retaliation
1998 82% Resident Evil 2 [I/1998]
1998 Rival Schools [Rival Schools: United by Fate]
1997 Command & Conquer: Red Alert - The Aftermath
1997 Elder Scrolls Legend: Battlespire, An
1997 85% Blade Runner [II/1997]
1997 Bloody Roar [Bloody Roar: Hyper Beast Duel]
1997 Lands of Lore: Guardians of Destiny
1997 Magical Drop 3
1997 Command & Conquer: Red Alert - Counterstrike
1997 Tone Rebellion, The
1996 Command & Conquer: The Covert Operations
1996 77% Elder Scrolls Chapter 2: Daggerfall, The
1996 Jagged Alliance: Deadly Games
1996 Jagged Alliance: Deadly Games
1996 Nemesis: The Wizardry Adventure
1996 Wizardry Gold
1996 81% Command & Conquer: Red Alert [I/1996]
1996 Star Trek: Borg
1996 Toonstruck
1996 86% Broken Sword: The Shadow of the Templars
1996 83% Resident Evil [I/1996]
1996 Terra Nova: Strike Force Centauri
1995 Ascendancy
1995 Cyberia 2: Resurrection
1995 Lost Eden
1995 Star Wars: Rebel Assault 2 - The Hidden Empire
1995 11th Hour: The Sequel to The 7th Guest, The
1995 82% Command & Conquer [I/1995]
1995 82% Command & Conquer [I/1995]
1994 77% Beneath a Steel Sky
1994 77% Beneath a Steel Sky
1994 77% Beneath a Steel Sky
1994 77% Beneath a Steel Sky
1994 77% Beneath a Steel Sky
1994 77% Beneath a Steel Sky
1994 70% Legend of Kyrandia: Malcolm's Revenge, The
1994 74% Disney's Lion King, The
1994 74% Disney's Lion King, The
1993 7th Guest, The
1993 Lands of Lore: The Throne of Chaos
1993 81% Legend of Kyrandia: Hand of Fate, The
1993 Night Trap
1993 Night Trap
1993 Disney's Aladdin [I/1993]
1993 Disney's Aladdin [I/1993]
1992 80% Dune
1992 86% Dune 2: The Building of a Dynasty [Dune 2: Battle for Arrakis]
1992 KGB
1991 81% Another World [Out of This World]
1991 Floor 13

Bộ lọc trò chơi của công ty

Nền tảng không liên quan đến công ty này ▾

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Avalon Interactive [phổ biến]
Tên trước đây Virgin Interactive Entertainment (Europe) [phổ biến, có hiệu lực đến 1 tháng bảy 2003] Virgin Interactive Entertainment (Europe) Ltd [hợp tác, có hiệu lực đến 1 tháng bảy 2003] Virgin Games [phổ biến, có hiệu lực đến 1994] Virgin Games Ltd [hợp tác, có hiệu lực đến 1994]
Được thành lập 1981
Trạng thái Không tồn tại kể từ 2005 [24 năm]
Quốc gia của công ty Vương quốc Anh [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Chính thức

Company rating 79%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 79%
3 most recent game 74%
10 most recent game 79%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
42 49%
9 10%
7 8%
4 5%
4 5%
3 3%
2 2%
2 2%
2 2%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
Đăng nhập