Trò chơi liên quan đến công ty424

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Buka Entertainment [phổ biến] Бука [phổ biến]
Trạng thái Hoạt động kể từ 14 tháng hai 1993 [>28 năm]
Quốc gia của công ty Nga [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 70%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 70%
3 most recent game 72%
10 most recent game 67%
Over last year (1 game) 51%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
312 47%
150 22%
106 16%
39 6%
16 2%
15 2%
9 1%
6 <1%
5 <1%
5 <1%
4 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập