Trò chơi liên quan đến công ty432

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Buka Entertainment [phổ biến] Бука [phổ biến]
Trạng thái Hoạt động kể từ 14 tháng hai 1993 [>29 năm]
Quốc gia của công ty Nga [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 69%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 69%
3 most recent game 64%
10 most recent game 65%
Over last year (3 game) 64%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
315 45%
158 22%
113 16%
42 6%
16 2%
16 2%
15 2%
10 1%
6 <1%
5 <1%
5 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập