Trò chơi liên quan đến công ty417

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Buka Entertainment [phổ biến] Бука [phổ biến]
Trạng thái Hoạt động kể từ 14 tháng hai 1993 [>28 năm]
Quốc gia của công ty Nga [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 70%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 70%
3 most recent game 79%
10 most recent game 69%
Over last year (3 game) 79%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
310 47%
147 22%
105 16%
36 5%
16 2%
15 2%
7 1%
6 <1%
5 <1%
5 <1%
3 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập