Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Bullfrog Productions [phổ biến] Bullfrog Productions Ltd [hợp tác]
Trạng thái Không tồn tại
Quốc gia của công ty Vương quốc Anh [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Chính thức
Chính thức

Company rating 81%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 81%
3 most recent game 84%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
12 23%
5 10%
4 8%
4 8%
4 8%
3 6%
3 6%
3 6%
2 4%
2 4%
2 4%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
Đăng nhập