HQ

Cloud Imperium Games Corporation

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Cloud Imperium Games [phổ biến] Cloud Imperium Games Corporation [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
2 100%
Đăng nhập